Welke vormen van coaching zijn er?

Vele vormen van coaching zijn te onderscheiden. Niet alleen de manier van coaching, maar ook het onderwerp waarop je kunt worden gecoacht. Hieronder staat een uitleg van de meeste vormen van coaching.

De definitie van coaching

Coaching is eigenlijk een Engelse term maar inmiddels gewoon geheel ingeburgerd in de Nederlandse taal.

Een definitie die we terugvinden onder andere op Wikipedia is: "Een coach is iemand die u stuurt, begeleidt en handvatten geeft om uw doel te bereiken. Het is iemand die vertrouwelijk te werk gaat en maatwerk levert om uw doel te behalen. Een coach heeft de vaardigheden opgedaan door het volgen van opleidingen en cursussen. Er zijn verschillende soorten manieren van coachen, met verschil van aanpak en gebruikte technieken. Door ervaring en feedback door de jaren heen specialiseert een coach zich vaak in een speciaal vakgebied en type van coaching."


Ademhalingscoach

Een ademhalingscoach is een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van individuen bij het optimaliseren van hun ademhalingstechnieken en ademhalingspatronen. De ademhaling is een essentieel aspect van het menselijk functioneren en heeft invloed op zowel fysieke als mentale gezondheid.

Een ademhalingscoach kan verschillende benaderingen gebruiken om mensen te helpen bewust te worden van hun ademhaling en deze te verbeteren. Dit kan onder meer technieken omvatten zoals diepe buikademhaling, ademhalingsoefeningen, bewust ademen en het aanpassen van ademhalingspatronen aan specifieke situaties.

De doelen van ademhalingscoaching kunnen variëren en omvatten vaak stressvermindering, verbetering van de algehele gezondheid, ondersteuning bij emotioneel welzijn, en optimalisatie van sportprestaties. Ademhalingscoaches kunnen werkzaam zijn in diverse contexten, waaronder gezondheids- en welzijnscentra, sportteams, bedrijven en individuele coachingssessies. Het uiteindelijke doel is om individuen te helpen bewust te ademen en gezonde ademhalingspatronen te ontwikkelen om hun welzijn te bevorderen.

Bekijk alle Ademhalingscoaches


Agile coach

Een Agile coach is een professionele begeleider die individuen, teams of organisaties ondersteunt bij het implementeren en verbeteren van het Agile werken.

Agile is een methodologie en mindset die wordt gebruikt in software-ontwikkeling en andere zakelijke contexten om flexibiliteit, samenwerking en snelle aanpassing aan veranderingen te bevorderen. Een Agile coach heeft expertise in Agile methodieken zoals Scrum, Kanban, Lean, en anderen, en kan teams helpen bij het begrijpen en toepassen van deze methodieken in hun dagelijkse werk.

De coach helpt teams bij het identificeren van hun sterke punten en verbetergebieden en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van hun Agile vaardigheden.

Het doel van een Agile coach is om teams en organisaties te helpen bij het succesvol implementeren van Agile werken en het vergroten van hun productiviteit, efficiëntie en klanttevredenheid. De coach helpt bij het faciliteren van teamoverleg, het oplossen van problemen, het bevorderen van samenwerking en communicatie, en het stimuleren van een cultuur van voortdurende verbetering.

Een Agile coach werkt vaak nauw samen met Agile-teams, management en andere belanghebbenden om Agile principes te integreren in de bedrijfscultuur en om de voordelen van Agile werken te maximaliseren.

Het is belangrijk op te merken dat een Agile coach geen projectmanager of teamleider is, maar eerder een begeleider die teams en organisaties ondersteunt bij het ontwikkelen van hun eigen Agile capaciteiten en het behalen van hun doelen.

Bekijk alle Agile coaches


Beroepskeuzecoach

Een beroepskeuzecoach geeft je inzicht en antwoord welke functies en beroepen bij je passen en bijvoorbeeld in welke branches of industrie je de meeste raakvlakken hebt.

Bekijk alle Beroepskeuzecoaches


Beweegcoach

Een beweegcoach is een professional die individuen begeleidt en ondersteunt bij het verbeteren van hun fysieke activiteit en algemene lichaamsbeweging. Het doel van een beweegcoach is om mensen te motiveren, te informeren en te begeleiden bij het aannemen van een actievere levensstijl. Hierbij kan het gaan om het integreren van beweging in de dagelijkse routine, het aanmoedigen van sportparticipatie, en het verstrekken van advies over gezondheid en fitness.

De taken van een beweegcoach kunnen onder meer het volgende omvatten:

 1. Individuele begeleiding
  Het bieden van persoonlijke ondersteuning en begeleiding aan mensen die hun lichaamsbeweging willen verbeteren.
 2. Bewegingsplannen
  Het opstellen van aangepaste bewegingsplannen op basis van de individuele behoeften, doelen en fysieke conditie van cliënten.
 3. Educatie
  Verschaffen van informatie over de voordelen van lichaamsbeweging, gezonde bewegingsgewoonten en mogelijke oefeningen.
 4. Motivatie
  Aanmoedigen van cliënten om gemotiveerd te blijven en obstakels te overwinnen bij het nastreven van een actieve levensstijl.
 5. Monitoring
  Het volgen van de voortgang van cliënten en aanpassen van bewegingsplannen indien nodig.

Beweegcoaches kunnen werkzaam zijn in verschillende omgevingen, zoals gezondheidscentra, sportclubs, bedrijven, of ze kunnen als zelfstandige professionals werken. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan de verbetering van de algehele gezondheid en welzijn van individuen door middel van regelmatige lichaamsbeweging.

Bekijk alle Beweegcoaches


Bore-out coach

In tegenstelling tot een burn-out waarbij te veel werkdruk vaak een oorzaak is, ligt de oorzaak bij een bore-out vaak in een baan die juist te weinig uitdaging, verveling, onderbelasting en desinteresse geeft. Het kan alleen wel dezelfde symptomen van lusteloosheid en depressie geven. Een bore-outcoach helpt je richting een leven en werk waarin de balans weer terug is.

Bekijk alle Bore-out coaches


Budgetcoach

Een budgetcoach helpt mensen die hun financiële huishouding niet op orde hebben. Dit kan al dan niet tegen een vergoeding zijn.

Een budgetcoach werkt als zelfstandig ondernemer, in loondienst of als vrijwilliger. De budgetcoach treedt op als (tijdelijke) coach en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven van de coachee. De coach maakt onder andere een budgetplan dat is afgestemd op de persoonlijke situatie. Het plan is gericht op een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. Ook leert de coachee hoe een goede thuisadministratie wordt opgezet.

Bij grotere financiële problemen, met name grote schulden, wordt gebruik gemaakt van schuldhulpverlening.

Bekijk alle Budgetcoaches


Burn-out coach

Een burn-out coach helpt mensen die tegen een burn-out aanzitten of deze al hebben. De coach begeleidt je naar mentaal en fysiek herstel door rekening te houden met de persoon achter de burn-out. De focus ligt op het verminderen, ondersteunen, voorkomen of herstel van stress- en burnout-klachten.

Bekijk alle Burn-out coaches


Carrierecoach

Een carrièrecoach is een professionele begeleider die individuen ondersteunt bij het ontwikkelen en realiseren van hun carrièredoelen. Deze coach helpt mensen bij het identificeren van hun sterke punten, vaardigheden en interesses, en begeleidt hen bij het verkennen van verschillende carrièremogelijkheden.

Een carrièrecoach kan advies geven over het opstellen van een effectief cv en sollicitatiebrieven, het voorbereiden op sollicitatiegesprekken, het verbeteren van communicatieve vaardigheden en het ontwikkelen van leiderschapscapaciteiten. De coach biedt ook ondersteuning en begeleiding bij het overwinnen van obstakels en uitdagingen op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Kortom, een carrièrecoach is er om individuen te helpen bij het maken van weloverwogen en succesvolle carrièrekeuzes en bij het bereiken van hun professionele doelen.

Bekijk alle Carrierecoaches


Conflictcoach

Een conflictcoach is een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van individuen, groepen of organisaties bij het omgaan met conflicten.

Het doel van een conflictcoach is om mensen te helpen constructief met conflicten om te gaan, deze op te lossen en betere communicatie- en samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen.

Conflictcoaches werken vaak op verschillende niveaus, zoals interpersoonlijke conflicten tussen individuen, teamconflicten binnen een groep, of organisatorische conflicten op bredere schaal. 

Een conflictcoach kan verschillende technieken en benaderingen toepassen, waaronder het faciliteren van gesprekken, het aanleren van communicatievaardigheden, het identificeren van de onderliggende oorzaken van conflicten en het helpen bij het vinden van duurzame oplossingen.

Het doel is om conflicten niet alleen op te lossen, maar ook om de betrokkenen te helpen groeien en leren van de ervaring, zodat ze in de toekomst beter kunnen omgaan met potentiële conflicten.

Bekijk alle Conflictcoaches


Datingcoach

Een datingcoach is een professional die individuen helpt bij het verbeteren van hun sociale en relationele vaardigheden met betrekking tot romantische relaties. Het doel van een datingcoach is om mensen te begeleiden en ondersteunen bij het vinden van geschikte partners, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het verbeteren van hun algemene datingervaring.

De taken van een datingcoach kunnen variëren, maar ze omvatten vaak het geven van advies over flirten, communicatie, zelfpresentatie, en het begrijpen van de dynamiek van romantische relaties. Een datingcoach kan ook helpen bij het opstellen van aantrekkelijke datingprofielen, het verbeteren van sociale vaardigheden en het overwinnen van eventuele belemmeringen die iemand kan ervaren bij het aangaan van relaties.

Het uiteindelijke doel is om individuen te helpen bij het opbouwen van gezonde en bevredigende romantische relaties. Het werk van een datingcoach kan variëren, van persoonlijk advies tot workshops en zelfs online begeleiding.

Bekijk alle Datingcoaches


Depressie coach

Een depressiecoach is een professionele begeleider die individuen met depressie ondersteunt bij het omgaan met hun symptomen, het verbeteren van hun mentale welzijn en het bevorderen van herstel. Deze coach heeft expertise in het begrijpen van depressie en kan cliënten helpen bij het identificeren van de oorzaken van hun depressie en het ontwikkelen van effectieve copingmechanismen.

Een depressiecoach kan verschillende technieken en strategieën aanreiken om cliënten te helpen hun depressie te beheersen en te verminderen. Dit kan variëren van het aanleren van ontspanningsoefeningen en mindfulness, het bevorderen van positieve gedachten en gedragingen, tot het opstellen van een behandelplan en het leren omgaan met stressvolle situaties.

Het doel van een depressiecoach is om mensen met depressie te ondersteunen bij het verbeteren van hun levenskwaliteit, het vergroten van hun emotionele veerkracht en het vinden van hoop en perspectief tijdens hun herstelproces.

Het is belangrijk op te merken dat een depressiecoach geen vervanging is voor professionele therapie of medische behandeling, maar kan een waardevolle aanvulling zijn op het ondersteunen van mensen met depressie. Een depressiecoach werkt vaak samen met cliënten om doelen te stellen en ondersteunt hen bij het nemen van stappen richting een gezonder mentaal welzijn.

Bekijk alle Depressie coaches


Dieetcoach

Een Dieetcoach helpt in de wijze van voeding en hoe dit toe te passen om ziekten te voorkomen of juist te helpen behandelen, of om een goede lichamelijke conditie te verwerven. Evenwichtig samengestelde voeding heeft de benodigde hoeveelheid essentiële bestanddelen, de Dieetcoach helpt hierbij om deze vast te stellen.

Bekijk alle Dieetcoaches


Doelgroepen coaching

Een doelgroepencoach richt zich op specifieke doelgroepen. Op specifieke doelgroepen kunnen eigenschappen en aanpakken worden aangepast zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de coachbehoefte van deze groep.

Bekijk alle Doelgroepen coaching


Echtscheidingscoach

Een echtscheidingscoach is een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen tijdens het proces van echtscheiding. Het doel van een echtscheidingscoach is om cliënten emotionele steun te bieden, hen te begeleiden bij het nemen van beslissingen en hen te helpen omgaan met de complexe en vaak stressvolle aspecten van een scheiding. De taken van een echtscheidingscoach kunnen variëren, maar ze omvatten meestal:

 • Emotionele ondersteuning
  Echtscheiding is een emotioneel uitdagende periode, en een echtscheidingscoach biedt een luisterend oor en helpt cliënten om te gaan met gevoelens van verdriet, woede, angst en andere emoties.
 • Besluitvorming
  De coach kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals die met betrekking tot de verdeling van eigendommen, alimentatie, kinderbezoekregelingen en andere juridische en financiële kwesties.
 • Communicatie
  Echtscheidingscoaches kunnen helpen bij het verbeteren van communicatie tussen de scheidende partners, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Ze kunnen ook assisteren bij het opstellen van een co-ouderschapsplan.
 • Praktische begeleiding
  Dit kan variëren van het verstrekken van informatie over juridische procedures tot het doorverwijzen naar andere professionals zoals advocaten, financieel adviseurs of therapeuten. De rol van een echtscheidingscoach is niet hetzelfde als die van een advocaat, maar eerder gericht op het welzijn en de emotionele ondersteuning van de cliënt tijdens het scheidingsproces. Het kan echter voordelig zijn voor mensen om zowel een echtscheidingscoach als een advocaat te raadplegen, omdat ze complementaire diensten bieden.

Bekijk alle Echtscheidingscoaches


Energetische coach

Energetisch coachen is een term voor elke vorm van behandelen die werkt de behoefte en de energie van coachees. Er wordt gecoacht op de energiehuishouding van ons lichaam en het psychisch functioneren van de persoon. Een holistische benadering en technieken worden gehanteerd om verder te kijken dan alleen fysieke klachten.

Bekijk alle Energetische coaches


Ex-verslaafdencoach

Een ex-verslaafdencoach is een professionele begeleider die zelf hersteld is van verslaving en nu anderen ondersteunt bij hun eigen herstelproces. Deze coach heeft persoonlijke ervaring met verslaving en begrijpt de uitdagingen en obstakels die gepaard gaan met herstel.

Een ex-verslaafdencoach biedt individuele begeleiding en ondersteuning aan mensen die worstelen met verslaving en helpt hen bij het ontwikkelen van copingmechanismen, het omgaan met verleidingen, het opbouwen van een sober ondersteunend netwerk, en het werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling.

Het doel van een ex-verslaafdencoach is om mensen te ondersteunen bij hun herstelproces, hen te inspireren en te motiveren om te blijven streven naar een gezond en evenwichtig leven zonder verslaving. De coach kan ervaringen delen, hoop bieden en een voorbeeld zijn van succesvol herstel.

Het is belangrijk op te merken dat een ex-verslaafdencoach geen vervanging is voor professionele behandeling, therapie of medische hulp, maar kan een waardevolle aanvulling zijn op het ondersteunen van mensen bij hun herstelproces. Een ex-verslaafdencoach werkt vaak samen met cliënten om doelen te stellen en ondersteunt hen bij het nemen van stappen richting herstel en een gezonder, verslavingsvrij leven.

Bekijk alle Ex-verslaafdencoaches


Executive coach

Een executive coach is een coach voor personen in de top van het bedrijfsleven of overheden. Het is vaak een sparringpartner, iemand die de spiegel goed kan voorhouden en kan putten uit ervaring bij gelijkgestemden op dit niveau. Vaak hebben topmanagers en bestuursleden dan ook een executive coach niet voor slechts één moment maar gedurende een hele lange periode van hun carrière. Echter, dit is niet een constante coaching maar één die op gezette momenten terugkeert.

Bekijk alle Executive coaches


Expat coach

Een "Expat coach" is een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen van expats. Een expat is een persoon die tijdelijk in een ander land woont en werkt, meestal vanwege een baan of carrièregerelateerde redenen. Deze ervaring kan uitdagend zijn, aangezien expats te maken kunnen krijgen met verschillende culturen, talen, gewoonten en sociale systemen.

De rol van een Expat coach is om expats te helpen bij het succesvol navigeren door deze uitdagingen en zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving. Ze bieden begeleiding en ondersteuning op verschillende gebieden, zoals culturele aanpassing, taalbarrières, interculturele communicatie, werkgerelateerde kwesties, emotionele en sociale aspecten van het expat-leven, gezinsaanpassing en meer.

Expat coaches kunnen individuele coachingssessies houden, workshops en trainingen organiseren, en een gepersonaliseerde aanpak bieden om de specifieke behoeften en uitdagingen van elke expat te adresseren. Ze streven ernaar om expats te helpen hun potentieel te realiseren, hun doelen te bereiken en een succesvolle en bevredigende expat-ervaring te hebben tijdens hun verblijf in het buitenland.

Bekijk alle Expat coaches


Familiebedrijfscoach

Een familiebedrijfscoach is een professionele begeleider die familiebedrijven ondersteunt bij het omgaan met complexe dynamieken en uitdagingen die zich kunnen voordoen in een zakelijke omgeving waar familie en werk nauw met elkaar verweven zijn. Deze coach heeft expertise in het begrijpen van de unieke dynamiek en de specifieke behoeften van familiebedrijven.

Een familiebedrijfscoach biedt individuele begeleiding en ondersteuning aan zowel familieleden als werknemers binnen het familiebedrijf. De coach kan helpen bij het identificeren van familiedynamieken en communicatiepatronen die van invloed kunnen zijn op de zakelijke besluitvorming en het welzijn van de familieleden.

Het doel van een familiebedrijfscoach is om het familiebedrijf te helpen bij het oplossen van conflicten, het bevorderen van effectieve communicatie en samenwerking, het ontwikkelen van een duidelijke visie en missie voor het bedrijf, en het verbeteren van de algemene bedrijfsprestaties. Een familiebedrijfscoach kan ook helpen bij het plannen van een soepele overgang naar de volgende generatie en bij het ontwikkelen van een duidelijke opvolgingsstrategie om ervoor te zorgen dat het familiebedrijf succesvol wordt voortgezet.

Het is belangrijk op te merken dat een familiebedrijfscoach geen consultant is die specifieke zakelijke adviezen geeft, maar eerder een begeleider die de familieleden en het bedrijf ondersteunt bij het ontwikkelen van hun eigen oplossingen en strategieën om de uitdagingen en kansen van een familiebedrijf aan te pakken.

Bekijk alle Familiebedrijfscoaches


Financieel coach

Een financieel coach zorgt voor structuur, balans en handvatten in het op orde krijgen en houden van je financien en administratie. Je krijgt advies hoe dit het beste in te richten.

Bekijk alle Financieel coaches


Fitnesscoach

Een fitnesscoach is een professional in de gezondheids- en fitnessindustrie die mensen begeleidt en adviseert bij het bereiken van hun fitnessdoelen. De exacte definitie en verantwoordelijkheden van een fitnesscoach kunnen variëren afhankelijk van de context en de specifieke setting waarin ze werken.

Over het algemeen omvatten de taken van een fitnesscoach het volgende:

 • Beoordeling
  Een fitnesscoach begint meestal met het beoordelen van de fysieke conditie van hun cliënten. Dit kan onder meer het meten van lichaamsgewicht, lichaamssamenstelling, uithoudingsvermogen, kracht en flexibiliteit omvatten. Op basis van deze beoordeling kan de coach de sterke punten en zwakke punten van de cliënt identificeren.
 • Doelstellingen stellen
  Samen met de cliënt stelt de fitnesscoach realistische doelen op, zoals gewichtsverlies, spieropbouw, verbetering van de algehele fitheid, of het bereiken van sportieve prestaties.
 • Trainingsprogramma's ontwikkelen
  De fitnesscoach ontwerpt op maat gemaakte trainingsprogramma's die zijn afgestemd op de doelen en behoeften van de cliënt. Deze programma's kunnen cardiovasculaire oefeningen, krachttraining, flexibiliteitsoefeningen en andere vormen van lichaamsbeweging omvatten.
 • Instructie en begeleiding
  De coach leert de juiste technieken en geeft instructies tijdens de trainingssessies om ervoor te zorgen dat de cliënt veilig en effectief traint. Ze kunnen ook advies geven over voeding en levensstijl om de algehele gezondheid te verbeteren.
 • Motivatie
  Een belangrijk aspect van het werk van een fitnesscoach is het motiveren van hun cliënten om hun fitnessdoelen te bereiken. Dit kan het aanmoedigen van consistente deelname aan oefeningen, het overwinnen van obstakels en het bieden van positieve feedback omvatten.
 • Monitoring en aanpassing
  De fitnesscoach volgt de voortgang van de cliënt en past het trainingsprogramma aan naarmate de doelen dichterbij komen of veranderen.

Fitnesscoaches kunnen werken in sportscholen, fitnesscentra, als persoonlijke trainers, of zelfstandig. Ze kunnen ook gespecialiseerd zijn in bepaalde fitnessgebieden, zoals krachttraining, aerobics, yoga, of sportprestatieverbetering. Het doel van een fitnesscoach is om cliënten te helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren door middel van lichaamsbeweging en een gezonde levensstijl.

Bekijk alle Fitnesscoaches


Game-verslavingscoach

Een Game-verslavingscoach is een professionele begeleider die individuen helpt bij het omgaan met gameverslaving en het bevorderen van gezond game-gedrag. Deze coach heeft expertise in het begrijpen van gameverslaving en de impact ervan op het leven van mensen. Een Game-verslavingscoach biedt individuele begeleiding en ondersteuning aan mensen die worstelen met problematisch gamegedrag.

De Game-verslavingscoach kan verschillende technieken en strategieën aanreiken om mensen te helpen bij het verminderen van excessief gamegebruik, het stellen van grenzen, het ontwikkelen van gezonde gamegewoonten, en het vinden van een gezonde balans tussen gamen en andere aspecten van het leven.

Het doel van een Game-verslavingscoach is om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van bewustzijn en zelfbeheersing met betrekking tot hun gamegedrag, en om hen te helpen een gezond en evenwichtig leven te leiden. De coach kan ook helpen bij het aanpakken van onderliggende problemen die kunnen bijdragen aan gameverslaving, zoals stress, verveling, sociale isolatie, of problemen op het gebied van psychische gezondheid.

Het is belangrijk op te merken dat een Game-verslavingscoach geen vervanging is voor professionele behandeling of therapie, maar kan een waardevolle aanvulling zijn op het ondersteunen van mensen bij het ontwikkelen van gezonde gamegewoonten. Een Game-verslavingscoach werkt vaak samen met cliënten om doelen te stellen en ondersteunt hen bij het nemen van stappen richting een gezonder, gebalanceerd gamegedrag.

Bekijk alle Verslavingscoaches Game-verslaving


Gezinscoach

Een gezinscoach is een vorm van hulpverlener, die gezinnen met problemen bijstaat. De belangrijkste taak van een gezinscoach is overzicht aanbrengen in de hulp die het gezin reeds van andere instanties ontvangt. De gezinscoach handelt in het belang van de kinderen en van de ouders.

De eerste gezinscoaches kwamen in Nederland voort uit een project van het Leger des Heils. Toen op 1 januari 2005 de Wet op de Jeugdzorg werd aangenomen kreeg de functie een wettelijk erkende status.

Bekijk alle Gezinscoaches


Gezondheidscoach

Als gezondheidscoach help je mensen om hun gezondheid weer onder controle te krijgen. Door vorm te geven aan de juiste voedingsstoffen in het voedingspatroon, voldoende beweging te krijgen, en ervoor te zorgen dat stress geen problemen meer oplevert. Bron: https://www.laudius.nl

Bekijk alle Gezondheidscoaches


Gokverslavingscoach

Een Gokverslavingscoach is een professionele begeleider die individuen helpt bij het omgaan met gokverslaving en het bevorderen van herstel en controle over hun gokgedrag. Deze coach heeft expertise in het begrijpen van gokverslaving en de impact ervan op het leven van mensen.

Een Gokverslavingscoach biedt individuele begeleiding en ondersteuning aan mensen die worstelen met problematisch gokgedrag. De Gokverslavingscoach kan verschillende technieken en strategieën aanreiken om mensen te helpen bij het verminderen van excessief gokken, het stellen van grenzen, het ontwikkelen van gezonde gokgewoonten, en het vinden van een gezonde balans tussen gokken en andere aspecten van het leven.

Het doel van een Gokverslavingscoach is om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van bewustzijn en zelfbeheersing met betrekking tot hun gokgedrag, en om hen te helpen een gezond en evenwichtig leven te leiden zonder dat gokken hun leven beheerst. De coach kan ook helpen bij het aanpakken van onderliggende problemen die kunnen bijdragen aan gokverslaving, zoals stress, financiële problemen, en problemen op het gebied van psychische gezondheid.

Het is belangrijk op te merken dat een Gokverslavingscoach geen vervanging is voor professionele behandeling of therapie, maar kan een waardevolle aanvulling zijn op het ondersteunen van mensen bij hun herstelproces. Een Gokverslavingscoach werkt vaak samen met cliënten om doelen te stellen en ondersteunt hen bij het nemen van stappen richting herstel en een gezonder, gokvrij leven.

Bekijk alle Verslavingscoaches Gokverslaving


Hardloopcoach

Een hardloopcoach is een professionele begeleider die individuen helpt bij het verbeteren van hun hardloopprestaties en het behalen van hun hardloopdoelen. Deze coach heeft expertise in hardlopen en kan atleten van alle niveaus ondersteunen, van beginners tot ervaren hardlopers.

Een hardloopcoach biedt individuele begeleiding en training op maat, rekening houdend met de specifieke behoeften, doelen en vaardigheden van de hardloper. De coach kan verschillende aspecten van het hardlopen behandelen, zoals techniek, uithoudingsvermogen, snelheid, kracht, blessurepreventie, en het opstellen van trainingsplannen.

Het doel van een hardloopcoach is om de atleet te helpen bij het verbeteren van zijn/haar hardloopprestaties, het maximaliseren van potentieel, en het vermijden van blessures. Een hardloopcoach kan ook motiveren, inspireren en ondersteuning bieden tijdens het trainingsproces, evenals feedback geven om de prestaties te optimaliseren.

Het is belangrijk op te merken dat een hardloopcoach niet alleen voor professionele atleten is, maar ook voor recreatieve hardlopers die hun vaardigheden willen verbeteren of zich willen voorbereiden op hardloopevenementen, zoals 5km-runs of marathons. Een hardloopcoach kan een waardevolle bron zijn om hardlopers te begeleiden naar succes en plezier in hun sport.

Bekijk alle Hardloopcoaches


Hartcoherentiecoach

Een hartcoherentiecoach is een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van individuen bij het verbeteren van hun hartcoherentie. Hartcoherentie verwijst naar de regelmatigheid en harmonie van het hartritme, wat een directe invloed heeft op het autonome zenuwstelsel en de stressrespons van het lichaam.

De technieken die worden gebruikt door een hartcoherentiecoach omvatten vaak ademhalingsoefeningen en aandachtstraining om de samenhang tussen de hartslag en de ademhaling te optimaliseren. Door het bereiken van een staat van hartcoherentie kan men stress verminderen, emotionele balans bevorderen en het algemene welzijn verbeteren.

Een hartcoherentiecoach kan individuen helpen bij het aanleren van specifieke ademhalingstechnieken en mentale benaderingen die leiden tot een meer samenhangend hartritme. Deze coaching kan worden toegepast in verschillende contexten, waaronder stressmanagement, prestatieoptimalisatie en algemeen welzijn. Het doel is om individuen in staat te stellen hun emotionele en fysieke gezondheid te verbeteren door middel van het bevorderen van hartcoherentie.

Bekijk alle Hartcoherentiecoaches


Healer

Een persoon die probeert mentale strijd, beschadigingen, ziekten of verwondingen te genezen met andere middelen dan conventionele medische behandelingen; het opheffen van blokkades in energetische veld.

Bekijk alle Healers


HeartMath coach

Een HeartMath Coach is een professional die is getraind in de methodologie en technieken ontwikkeld door het HeartMath Institute. HeartMath is een organisatie die zich richt op het begrijpen van het verband tussen het hart, de hersenen en emoties, en op het bieden van tools en technieken om stress te verminderen en emotionele veerkracht te vergroten.

Een HeartMath Coach kan individuen begeleiden bij het leren en toepassen van HeartMath-technieken, zoals ademhalingsoefeningen, coherentie-technieken en biofeedback, om stress te beheersen en emotioneel welzijn te bevorderen. Deze coaching kan zowel persoonlijk als professioneel worden toegepast, en het doel is over het algemeen het verbeteren van de algehele gezondheid en prestaties van een individu door het optimaliseren van de balans tussen hart, brein en emoties.

Bekijk alle HeartMath coaches


Holistische coach

Een holistische coach leert en begeleidt coachees vanuit een holistisch oogpunt. Nadruk ligt op het denken, voelen en het energetische vermogen. Waarbij ook zingeving van het leven en het lichaam aandacht krijgen.

Bekijk alle Holistische coaches


Hormooncoach

Een hormooncoach is een professional die zich richt op het begeleiden en ondersteunen van individuen bij het optimaliseren van hun hormonale balans en gezondheid. Hormonen spelen een cruciale rol in verschillende lichaamsfuncties, waaronder metabolisme, energieniveaus, stemming, slaappatronen en voortplanting. Een hormooncoach helpt cliënten om hun hormonen in balans te brengen door middel van gerichte voeding, levensstijlaanpassingen en andere holistische benaderingen.

Taken van een hormooncoach kunnen onder meer zijn:

 1. Hormonale evaluatie
  Analyseren van symptomen en gezondheidsgeschiedenis om inzicht te krijgen in de hormonale status van een individu.
 2. Individueel advies
  Opstellen van gepersonaliseerde plannen op basis van de unieke behoeften en doelen van de cliënt, gericht op het optimaliseren van hormonale balans.
 3. Levensstijlaanpassingen
  Begeleiden van cliënten bij het maken van positieve veranderingen in voeding, lichaamsbeweging, slaappatronen en stressmanagement om hormonale gezondheid te bevorderen.
 4. Educatie
  Voorlichten van cliënten over de rol van hormonen in het lichaam, mogelijke disbalansen en hoe deze te beïnvloeden door middel van levensstijlaanpassingen.
 5. Monitoring en aanpassing
  Het monitoren van de voortgang van cliënten en aanpassen van adviezen en plannen indien nodig.

Hormooncoaches kunnen werken in samenwerking met andere gezondheidsprofessionals, zoals voedingsdeskundigen of artsen, om een uitgebreide benadering van hormonale gezondheid te bieden. Het doel is om individuen te helpen hun hormonen in balans te brengen en zo hun algehele welzijn te bevorderen.

Bekijk alle Hormooncoaches


HRM + Coaching

Een HRM (Human Resource Management) coach is een professionele begeleider die individuen of teams binnen een organisatie ondersteunt bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties op het gebied van human resource management. Deze coach heeft expertise in HRM-processen en -praktijken en kan helpen bij het verbeteren van de prestaties en effectiviteit van het personeel binnen de organisatie.

Een HRM-coach kan individuele medewerkers begeleiden bij het ontwikkelen van persoonlijke en professionele vaardigheden, zoals communicatie, leiderschap, timemanagement, en conflicthantering. De coach kan ook teams begeleiden bij het verbeteren van hun samenwerking, communicatie en prestaties.

Het doel van een HRM-coach is om individuen en teams te helpen hun potentieel te benutten, hun vaardigheden te verbeteren en bij te dragen aan een positieve werkcultuur en een productieve werkomgeving. De coach kan ondersteuning bieden bij het opstellen van ontwikkelingsplannen, het identificeren van leer- en ontwikkelingsbehoeften, en het stimuleren van groei en verbetering.

Een HRM-coach kan ook een rol spelen bij het ondersteunen van veranderingen binnen een organisatie, zoals reorganisaties, fusies of overnames, en het begeleiden van medewerkers door deze veranderingen heen.

Het is belangrijk op te merken dat een HRM-coach geen HR-manager is die specifieke operationele HR-taken uitvoert, maar eerder een begeleider die medewerkers en teams ondersteunt bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei binnen het kader van het HRM-beleid en de strategie van de organisatie.

Bekijk alle HRM + Coaching


HSP coach

Een HSP-coach is een coach die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen die hooggevoelig zijn, ook wel aangeduid als Hoog Sensitieve Personen (HSP). HSP verwijst naar een aangeboren persoonlijkheidskenmerk waarbij mensen gevoeliger zijn voor prikkels en indrukken uit hun omgeving. Ze kunnen diepgaander verwerken en hebben vaak een verhoogd bewustzijn van subtiele nuances.

Een HSP-coach richt zich specifiek op het begrijpen, ondersteunen en begeleiden van mensen die hooggevoelig zijn. De coaching kan verschillende aspecten omvatten, zoals het leren omgaan met overstimulatie, het ontwikkelen van zelfzorgstrategieën, het verbeteren van stressmanagement, het versterken van zelfbewustzijn en het bevorderen van persoonlijke groei.

Het doel is vaak om HSP's te helpen hun unieke eigenschappen te omarmen, hun krachten te benutten en beter om te gaan met de uitdagingen die hun gevoeligheid met zich mee kan brengen in diverse aspecten van hun leven, waaronder werk, relaties en persoonlijke ontwikkeling.

Bekijk alle HSP coaches


Internetcoach

Een Internetcoach is een coach die zich toelegt op het coachen van mensen in het omgaan met internettoepassingen. Dus niet die FaceTime, Skype of andere online toepassingen gebruiken in het coachen, dat zijn immers middelen. De naam Internetcoach slaat in dit geval, net zoals bij alle andere vormen van coaches, op de persoon of het onderwerp dat centraal staat in coaching.

Het is voor ieder individu, ongeacht leeftijd belangrijk om in de maatschappij te staan. Het is voor u belangrijk dat u met uw omgeving kunt communiceren en dat u begrijpt hoe dit gaat. U verkleint hiermee de afstand tot uw omgeving, zij het familie en vrienden, maar ook publieke opinie en maatschappij als geheel.

Heeft u het gevoel dat de (digitale) wereld om u heen sneller gaat dan u kunt bijbenen? Of mist u het contact met familie en vrienden? De digitale wereld helpt deze afstand te verkleinen.

Bekijk alle Internetcoaches


Intimiteitscoach

Een intimiteitscoach richt zich op het begeleiden van individuen of koppels om een dieper niveau van emotionele, fysieke of seksuele verbondenheid met zichzelf en/of anderen te bereiken.

Bekijk alle Intimiteitscoaches


Jobcoach

Een jobcoach is een professional die individuen met een handicap, beperking of andere uitdagingen helpt bij het vinden, verkrijgen en behouden van werk. Het doel van een jobcoach is om individuen te ondersteunen bij het overwinnen van obstakels die hen kunnen belemmeren op de arbeidsmarkt. Deze obstakels kunnen variëren van fysieke of cognitieve beperkingen tot psychische gezondheidsproblemen.

De taken van een jobcoach kunnen verschillende aspecten omvatten, zoals:

 • Vocational Assessment
  Het beoordelen van de vaardigheden, interesses en capaciteiten van een individu om de meest geschikte werkopties te bepalen.
 • Job Matching
  Het identificeren van banen die passen bij de vaardigheden en behoeften van het individu.
 • Training en Opleiding
  Het bieden van training en ondersteuning om de benodigde vaardigheden voor een specifieke baan te ontwikkelen of te verbeteren.
 • Werkplekaanpassingen
  Het assisteren bij het identificeren en implementeren van aanpassingen op de werkplek om de werkplek toegankelijker te maken voor individuen met specifieke behoeften.
 • Ondersteuning op de werkplek
  Het bieden van continue begeleiding en ondersteuning op de werkplek om ervoor te zorgen dat het individu succesvol kan functioneren in zijn of haar functie.

De jobcoach kan samenwerken met werkgevers, collega's en andere relevante belanghebbenden om een inclusieve werkomgeving te bevorderen en ervoor te zorgen dat het individu de nodige ondersteuning krijgt om een succesvolle loopbaan te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om de arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen te bevorderen en hen te helpen bij het bereiken van hun professionele doelen.

Bekijk alle Jobcoaches


Jobcoach voor leidinggevenden

Een jobcoach voor leidinggevenden is een professionele coach die zich specifiek richt op het begeleiden en ondersteunen van leidinggevenden in hun professionele ontwikkeling en taken op de werkplek. In tegenstelling tot traditionele jobcoaches die zich mogelijk richten op individuen op verschillende niveaus in een organisatie, concentreert een jobcoach voor leidinggevenden zich specifiek op managers, teamleiders, directeuren of andere leidinggevende posities.

De taken van een jobcoach voor leidinggevenden kunnen variëren en kunnen onder meer het volgende omvatten:

 1. Leiderschapsontwikkeling
  Ondersteunen van leidinggevenden bij het ontwikkelen en verbeteren van hun leiderschapsvaardigheden.
 2. Strategische planning
  Begeleiden van leidinggevenden bij het formuleren en implementeren van strategieën voor team- en organisatieontwikkeling.
 3. Effectieve communicatie
  Werken aan het verbeteren van de communicatievaardigheden van leidinggevenden, zowel binnen hun teams als met andere belanghebbenden.
 4. Stressmanagement
  Ondersteunen van leidinggevenden bij het omgaan met stress en het bevorderen van hun welzijn in veeleisende zakelijke omgevingen.
 5. Teamdynamiek
  Werken aan het optimaliseren van teamdynamiek, samenwerking en productiviteit onder leiding van de betreffende leidinggevende.

Een jobcoach voor leidinggevenden kan op verschillende manieren worden ingezet, zoals individuele coachingssessies, workshops, trainingen en teambuildingactiviteiten. Het doel is om leidinggevenden te ondersteunen bij het bereiken van hun professionele doelen, het verbeteren van hun leiderschapskwaliteiten en het bevorderen van een positieve en productieve werkomgeving.

Bekijk alle Jobcoaches voor leidinggevenden


Jobcoach voor vrouwen

Een jobcoach voor vrouwen is een professionele begeleider die zich specifiek richt op het ondersteunen en begeleiden van vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze coach biedt individuele begeleiding en advies om vrouwen te helpen bij het navigeren door loopbaanuitdagingen, het ontwikkelen van professionele vaardigheden en het bereiken van hun carrièredoelen. De focus van een jobcoach voor vrouwen kan variëren, afhankelijk van de behoeften en doelen van de cliënten, maar typische taken kunnen het volgende omvatten:

 1. Loopbaanontwikkeling
  Assisteren bij het identificeren van loopbaandoelen en het ontwerpen van een strategie om deze doelen te bereiken.
 2. Zelfvertrouwen en empowerment
  Het versterken van het zelfvertrouwen van vrouwen en het aanmoedigen van empowerment in professionele omgevingen.
 3. Netwerken
  Begeleiden bij het opbouwen van professionele netwerken en het bevorderen van effectieve communicatie binnen zakelijke contexten.
 4. Balans werk-privé
  Ondersteunen bij het vinden van een gezonde balans tussen werk en privéleven, vooral gezien de specifieke uitdagingen waar vrouwen vaak mee te maken hebben.
 5. Onderhandelingsvaardigheden
  Trainen in onderhandelingsvaardigheden, met speciale aandacht voor salarisonderhandelingen en andere arbeidsvoorwaarden.
 6. Vaardigheidstraining
  Identificeren van gebieden voor professionele ontwikkeling en het aanbieden van training om vaardigheden te verbeteren die relevant zijn voor de gewenste loopbaan.
 7. Loopbaantransities
  Ondersteunen bij overgangen, zoals het betreden van een nieuw vakgebied, het starten van een eigen bedrijf of het terugkeren naar het werk na een periode van afwezigheid.

Een jobcoach voor vrouwen kan werken binnen organisaties, als zelfstandige professional of in samenwerking met loopbaancentra. Het doel is om vrouwen te helpen hun professionele potentieel te realiseren en te gedijen in hun gekozen loopbaanpad.

Bekijk alle Jobcoaches voor vrouwen


Jongerencoach

Een jongerencoach begeleidt en coacht jongeren veel al in de leeftijd rond de pubertijd en jongvolwassenen. Deze pubers en adolescenten kunnen zich kenmerken door specifiek herkenbare ontwikkelpunten. Dit openbaart zich dan ook veel al in depressie en stemmingsstoornissen. Zo zwaar is het niet altijd.

De impact van Social Media en de sociale omgeving an sich maken dat deze groep in een turbulente fase zit. Een Jongerencoach helpt de puber en adolescent in het omgaan hiermee.

Bekijk alle Jongerencoaches


Juristencoach

Een juristencoach is gespecialiseerd in de doelgroep juristen. Aanpak, oplossingen en coachmethodiek zijn aangepast aan deze doelgroep en de coach kent de eigenschappen waar een jurist mee te maken heeft.

Bekijk alle Juristencoaches


Kindercoach

Het doel van deze vorm van coaching is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. "Het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen, en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel."

Bekijk alle Kindercoaches


Lean startup coach

Een Lean Startup coach is een professionele begeleider die ondernemers en startups ondersteunt bij het implementeren van de Lean Startup-methodologie. De Lean Startup-methodologie is een aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, waarbij het doel is om snel en efficiënt te leren en te innoveren door middel van experimenteren en feedback van klanten.

Een Lean Startup coach heeft expertise in de principes en praktijken van de Lean Startup-methodologie en kan ondernemers helpen bij het toepassen van deze principes in hun bedrijf. De coach kan helpen bij het identificeren van de belangrijkste aannames en hypotheses van een startup, het ontwikkelen van experimenten om deze aannames te valideren of te weerleggen, en het gebruik van klantfeedback om iteratief het product of de dienst te verbeteren.

Het doel van een Lean Startup coach is om ondernemers te helpen hun risico's te minimaliseren, kosten te verlagen en sneller producten of diensten op de markt te brengen die echt voldoen aan de behoeften van klanten. De coach kan ook helpen bij het aanmoedigen van een cultuur van innovatie en continue verbetering binnen de startup.

Een Lean Startup coach werkt vaak nauw samen met ondernemers en hun teams om hen te begeleiden door het Lean Startup-proces, feedback te geven en te ondersteunen bij het nemen van datagestuurde beslissingen.

Het is belangrijk op te merken dat een Lean Startup coach geen consultant is die specifieke zakelijke adviezen geeft, maar eerder een begeleider die ondernemers helpt bij het ontwikkelen van hun eigen experimenten en strategieën binnen het kader van de Lean Startup-methodologie.

Bekijk alle Lean startup coaches


Leefstijlcoach

Een leefstijlcoach is een professional die individuen begeleidt en ondersteunt bij het veranderen van hun levensstijl met als doel het bevorderen van gezondheid en welzijn. Leefstijlcoaching richt zich op verschillende aspecten van het dagelijks leven, waaronder voeding, lichaamsbeweging, stressmanagement, slaappatronen en andere gezondheidsgerelateerde gedragingen.

De taken van een leefstijlcoach omvatten vaak:

 • Doelstellingen stellen
  Samen met de cliënt bepalen van haalbare doelen op het gebied van gezondheid en levensstijl.
 • Gedragsverandering
  Ondersteunen bij het identificeren en aanpakken van gedragspatronen die invloed hebben op de gezondheid.
 • Educatie
  Verschaffen van informatie en educatie over gezonde voedingskeuzes, fysieke activiteit, stressmanagement en andere relevante onderwerpen.
 • Motivatie
  Inspireren en motiveren van cliënten om positieve veranderingen aan te brengen en vol te houden.
 • Coachingvaardigheden
  Gebruiken van coachingtechnieken om de cliënt te helpen zelfontdekking te bevorderen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

Leefstijlcoaches kunnen werkzaam zijn in verschillende omgevingen, waaronder gezondheidscentra, bedrijven, wellnesscentra, of ze kunnen als zelfstandige professionals werken. Het doel is om cliënten te ondersteunen bij het nemen van gezonde beslissingen en het implementeren van duurzame veranderingen in hun levensstijl.

Bekijk alle Leefstijlcoaches


Life coach

Personal coaching ofwel life coaching.

Een life coach daagt u uit om uw volledige persoonlijke potentieel te benutten.

Een life coach of personal coach is een partner die u helpt het leven te leiden zoals u dat wilt, op persoonlijk én professioneel vlak. De coach helpt u inzicht in uzelf te krijgen, in uw echte drijfveren, wensen en kwaliteiten. Samen stelt u een aantal doelen op. U leert nieuwe vaardigheden en voert veranderingen door om deze doelen te bereiken.

Bekijk alle Life coaches


Life coach voor leidinggevenden

Een life coach voor leidinggevenden richt zich op personen die andere personen of teams aansturen. Ze helpen je de balans, invulling en handvatten te geven, zodat je het leven kan leiden dat je wilt, op persoonlijk én professioneel vlak. De life coach voor leidinggevende houdt onder meer rekening met de drijfveren, wensen en de kwaliteiten die je hebt en nodig hebt als leidinggevende.

Bekijk alle Life coaches voor leidinggevenden


Loopbaancoach

Loopbaan coaching (gericht op outplacement, re-integratie of heroriëntatie in werk of functie).

Loopbaan coaching is een vorm van coaching die betrekking heeft op de match tussen persoon en job. Een loopbaanadviseur helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaanadvies sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling van de medewerker. Het kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Lees meer hierover op de website van het uwv.

Bekijk alle Loopbaancoaches


Loopbaancoach voor leidinggevenden

Loopbaancoaching voor leidinggevende is gericht op het coaching van personen of groepen en de facetten die je als leidinggevende tegenkomt in het toewerken naar je doel. Hij helpt je inzicht te krijgen en helpt met handvatten om te komen tot verbetering.

Bekijk alle Loopbaancoaches voor leidinggevenden


Loopbaancoach voor vrouwen

Een loopbaancoach voor vrouwen is een professionele begeleider die zich specifiek richt op het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij hun loopbaanontwikkeling en carrièreplanning. Deze coach helpt vrouwen bij het identificeren van hun unieke talenten, vaardigheden en ambities, en moedigt hen aan om hun carrièredoelen na te streven en hun volledige potentieel te bereiken.

Een loopbaancoach voor vrouwen kan specifieke uitdagingen en obstakels waar vrouwen in hun loopbaan tegenaan kunnen lopen, erkennen en adresseren. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het overwinnen van gendergerelateerde vooroordelen, het vinden van een goede werk-privébalans, het omgaan met discriminatie op de werkvloer, of het ontwikkelen van zelfvertrouwen en assertiviteit in een professionele omgeving.

De loopbaancoach voor vrouwen biedt individuele begeleiding, carrière-advies, en ondersteuning bij het opstellen van loopbaanplannen en het nemen van beslissingen met betrekking tot carrièrestappen.

Het uiteindelijke doel van een loopbaancoach voor vrouwen is om vrouwen te empoweren en te helpen hun carrièredoelen te verwezenlijken op een manier die in lijn is met hun persoonlijke waarden en ambities.

Bekijk alle Loopbaancoaches voor vrouwen


Managementcoach

Met een managementcoach kunt u afstand nemen van de dagelijkse hectiek. Een kritische sparringpartner die inhoudelijke vraagstukken behandelt, maar ook een persoonlijke spiegel voorhoudt.

Samen werkt u aan een effectievere manier van leidinggeven.

 • Hoe creëer ik meer draagvlak voor mijn ideeën?
 • Hoe motiveer ik mijn teamleden?
 • Hoe pak ik de reorganisatie aan?
 • Hoe creëer ik een prettiger werkklimaat?
 • Hoe presenteer ik overtuigend mijn resultaten?
 • Hoe kan ik beter omgaan met stressvolle situaties?
 • Hoe wil ik mezelf ontwikkelen in de nieuwe organisatie?

Vind het antwoord op deze vragen samen met een managementcoach.

Bekijk alle Managementcoaches


Mannencoach

Een mannencoach heeft zich gespecialiseerd in het coachen van mannen.

Je kunt hierbij denken aan specifieke vraagstukken zoals "Wat betekent het in deze tijd om man te zijn?" en "Hoe komt dit tot uiting in je relaties, als echtgenoot, als vader, of als zoon?"

Bekijk alle Mannencoaches


Mantelzorgcoach

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Een mantelzorgcoach helpt je bij alle onderwerpen waar je als mantelzorger tegen aanloopt.

 • Hoe ga je om met de impact van de dagelijkse activiteiten?
 • En met de impact op je eigen privé-leven?
 • Maar ook de mentale en psychische druk die je kan ervaren zijn onderwerpen die aan de orde kunnen komen.

Bekijk alle Mantelzorgcoaches


Medisch coach

De Medisch coach richt zich op coaching van medische specialisten. Medisch coaches rekenen vaak huisartsen, A(N)IOS, medische specialisten tot hun klanten, maar dit kunnen ook paramedici zijn zoals, verloskundigen, dietisten of fysiotherapeuten.

Heeft u als medicus behoefte aan coaching in de werk-privé sfeer of juist specifiek gericht op uw werkomgeving? Bijvoorbeeld over uw omgang met patiënten? Dan kan een Medisch coach u verder helpen.

Bekijk alle Medisch coaches


Mentale Gezondheidscoach

Een mentale gezondheidscoach is een professionele begeleider die individuen ondersteunt bij het verbeteren van hun mentale welzijn en het omgaan met psychische en emotionele uitdagingen. Deze coach helpt mensen bij het identificeren van problemen, stressfactoren en negatieve denkpatronen die van invloed kunnen zijn op hun geestelijke gezondheid.

Een mentale gezondheidscoach biedt persoonlijke begeleiding en ondersteuning, en kan technieken en strategieën aanreiken om copingvaardigheden te ontwikkelen. Dit kan variëren van het aanleren van ontspanningsoefeningen, ademhalingstechnieken, tot het bevorderen van positieve gedachten en het veranderen van belemmerende overtuigingen.

Het belangrijkste doel van een mentale gezondheidscoach is om mensen te helpen een positieve mentale gezondheid te bevorderen, emotionele veerkracht op te bouwen en beter om te gaan met uitdagingen in het leven. Een mentale gezondheidscoach werkt vaak samen met cliënten om doelen te stellen en ondersteunt hen bij het nemen van stappen richting een gezondere geestelijke gezondheid en welzijn.

Het is belangrijk op te merken dat een mentale gezondheidscoach geen vervanging is voor professionele therapie of medische behandeling, maar kan een waardevolle aanvulling zijn op het ondersteunen van iemands mentale welzijn.

Bekijk alle Mentale Gezondheidscoaches


Musici coach

Een musici coach kan u helpen bij het opheffen van blokkades die u mogelijk ervaart als musicus. Podiumvrees, technische aspecten maar ook het volledig benutten van uw muzikale talent zijn onderwerpen die aan de orde kunnen komen.

Bekijk alle Musici coaches


Ondernemerscoach

Een ondernemerscoach helpt (startende) ondernemers structuur aan te aanbrengen bij ondernemen. De vraagstukken waar ondernemers tegenaan lopen van visie, missie en de vertaling daarvan naar concrete stappen zijn onderwerpen die de revue passeren. Maar ook de persoon achter de onderneming wordt hierbij tegen het licht gehouden. Wel vaak vanuit ondernemingsperspectief.

Bekijk alle Ondernemerscoaches


Onderwijscoach

Een onderwijscoach richt zich op personen die actief zijn in het onderwijs. Dat kan zijn van leraar of lerares tot aan schooldirecteur of managementassistent en managementteam.

Bekijk alle Onderwijscoaches


Online coach

Een nieuwe vorm van coaching dat zich steeds meer ontwikkelt en wordt ingezet is online coaching. Deze manier van coaching werkt niet heel veel anders dan de face-to-face manier, behalve dan dat wordt gecommuniceerd via e-mail en Skype, FaceTime of Zoom. Hierdoor kunt u toch gecoacht worden door de coach van uw keuze, ondanks mogelijk grote afstanden. Daarnaast zijn steeds meer coachtechnieken en online tools beschikbaar die u en de coach kunnen helpen.

Bekijk alle Online coaches


Opruimcoach

Een opruimcoach is een professionele organizer die individuen en gezinnen helpt bij het declutteren en organiseren van hun leef- en werkruimtes. Door het bieden van gestructureerde aanpakken, praktische adviezen en emotionele steun, stelt een opruimcoach cliënten in staat om een opgeruimde, functionele en stressvrije omgeving te creëren. Opruimcoaches werken op maat, rekening houdend met de specifieke behoeften en doelen van elke cliënt, en bevorderen duurzame gewoonten voor het behouden van orde en netheid op de lange termijn.

Bekijk alle Opruimcoaches


Opvoedcoach

Een opvoedcoach is een professional die ouders en verzorgers ondersteunt bij de opvoeding van hun kinderen. De opvoedcoach biedt begeleiding, advies en praktische hulp om ouders te helpen bij het begrijpen van het gedrag van hun kinderen, het oplossen van opvoedingsuitdagingen en het bevorderen van een positieve ouder-kindrelatie.

De focus van een opvoedcoach kan variëren, maar het doel is over het algemeen om ouders te empoweren, hen te voorzien van effectieve opvoedingsstrategieën en hen te helpen bij het opbouwen van een gezonde en ondersteunende omgeving voor hun kinderen.

Opvoedcoaches kunnen verschillende methoden en benaderingen gebruiken, waaronder communicatietechnieken, gedragsstrategieën en emotionele ondersteuning.

Bekijk alle Opvoedcoaches


Organisatiecoach

Een organisatiecoach is een professionele begeleider die organisaties ondersteunt bij het verbeteren van hun prestaties, processen, en werkcultuur. Deze coach heeft expertise in organisatieontwikkeling en kan helpen bij het identificeren en aanpakken van uitdagingen binnen de organisatie.

Een organisatiecoach biedt individuele begeleiding aan leiders, managers en teams binnen de organisatie. De coach kan helpen bij het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, het bevorderen van effectieve communicatie en samenwerking, en het oplossen van conflicten.

Het doel van een organisatiecoach is om de organisatie te helpen bij het bereiken van haar doelen, het optimaliseren van haar processen en het creëren van een positieve en productieve werkcultuur. De coach kan ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van strategische plannen, het identificeren van ontwikkelingsbehoeften, en het implementeren van veranderingen.

Een organisatiecoach kan ook helpen bij het aanpakken van specifieke uitdagingen, zoals organisatorische veranderingen, fusies en overnames, of het omgaan met groeiproblemen.

Het is belangrijk op te merken dat een organisatiecoach geen consultant is die specifieke zakelijke adviezen geeft, maar eerder een begeleider die de organisatie en haar medewerkers ondersteunt bij het ontwikkelen van hun eigen oplossingen en strategieën om de organisatie te verbeteren en succesvol te zijn.

Bekijk alle Organisatiecoaches


Outplacement coach

Een outplacementcoach is een professionele begeleider die individuen ondersteunt bij het vinden van nieuw werk en het succesvol navigeren door een carrièremove na ontslag of een reorganisatie. Deze coach heeft expertise in loopbaanbegeleiding en kan mensen helpen bij het overwinnen van de uitdagingen die gepaard gaan met het verliezen van hun baan.

Een outplacementcoach biedt individuele begeleiding en ondersteuning aan mensen die ontslagen zijn of hun baan hebben verloren als gevolg van een reorganisatie. De coach kan helpen bij het opstellen van een up-to-date cv en sollicitatiebrief, het ontwikkelen van effectieve sollicitatievaardigheden, en het identificeren van nieuwe carrièremogelijkheden.

Het doel van een outplacementcoach is om mensen te helpen hun zelfvertrouwen en veerkracht te vergroten na ontslag en hen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan die past bij hun vaardigheden, interesses en doelen. De coach kan ook helpen bij het omgaan met emoties en stress die gepaard gaan met het verlies van een baan, en bij het ontwikkelen van een positieve mindset voor een succesvolle carrièremove.

Een outplacementcoach werkt vaak samen met cliënten om hun specifieke behoeften en doelen te begrijpen en biedt maatwerkondersteuning om hen te begeleiden bij het succesvol vinden van nieuw werk.

Het is belangrijk op te merken dat outplacementcoaching vaak wordt aangeboden als een service door werkgevers aan werknemers die ontslagen worden, maar individuen kunnen ook zelf een outplacementcoach zoeken om hen te ondersteunen bij hun carrièremove na ontslag.

Bekijk alle Outplacement coaches


Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

Bekijk alle Coaches voor Persoonlijke ontwikkeling


Presentatiecoach

Een "presentatie coach" is een professional die mensen helpt bij het verbeteren van hun presentatievaardigheden en het leveren van effectieve, zelfverzekerde en overtuigende presentaties. Presentatievaardigheden zijn essentieel in zowel professionele als persoonlijke omgevingen, omdat ze een cruciale rol spelen bij het overbrengen van ideeën, informatie of boodschappen aan een publiek.

De rol van een presentatie coach is om individuen te begeleiden en te ondersteunen bij verschillende aspecten van presenteren. Dit omvat onder andere:

 • Stemgebruik en spreekvaardigheid
  De coach helpt bij het ontwikkelen van een duidelijke en zelfverzekerde spreekstem, het beheersen van het tempo en de intonatie, en het verminderen van eventuele spraakgewoonten die de presentatie kunnen belemmeren.
 • Lichaamstaal en houding
  De coach werkt met de persoon aan hun lichaamstaal, zoals houding, gebaren en oogcontact, om een krachtige en positieve uitstraling te creëren die het verhaal ondersteunt
 • Inhoud en structuur
  De coach helpt bij het ontwikkelen van een heldere en goed gestructureerde presentatie, waarbij de belangrijkste boodschappen duidelijk worden gecommuniceerd en ondersteund door geschikte visuele hulpmiddelen.
 • Publieksbetrokkenheid
  De coach moedigt aan tot interactie met het publiek, het stellen van vragen en het creëren van betrokkenheid om de presentatie boeiend en relevant te maken.
 • Zelfvertrouwen en stressmanagement
  De coach ondersteunt individuen bij het vergroten van hun zelfvertrouwen en helpt hen omgaan met zenuwen of stress die vaak gepaard gaan met presenteren in het openbaar.

Het doel van een presentatie coach is om de presentator te helpen zijn of haar presentatievaardigheden te versterken, waardoor ze succesvol en impactvol kunnen communiceren met hun doelgroep en hun boodschap effectiever kunnen overbrengen.

Bekijk alle Presentatiecoaches


Re-integratiecoach

Een re-integratiecoach is een professionele begeleider die mensen helpt bij het proces van re-integratie in de arbeidsmarkt. Dit kan nodig zijn als iemand om verschillende redenen tijdelijk of langdurig uit het arbeidsproces is gestapt en nu weer aan het werk wil gaan. Re-integratiecoaches werken vaak met mensen die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn geweest, arbeidsongeschikt zijn geweest, werkloos zijn geweest, of andere uitdagingen hebben gehad die hun loopbaan hebben onderbroken.

De taken van een re-integratiecoach kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze

 • Evaluatie
  Het beoordelen van de huidige situatie, vaardigheden en behoeften van de persoon die wil re-integreren in de arbeidsmarkt.
 • Doelen stellen
  Samen met de cliënt stellen ze realistische doelen voor re-integratie en loopbaanontwikkeling.
 • Planontwikkeling
  Het opstellen van een individueel re-integratieplan dat stappen en acties identificeert die nodig zijn om de doelen te bereiken.
 • Begeleiding en ondersteuning
  Het bieden van begeleiding, advies en ondersteuning tijdens het hele proces van re-integratie, inclusief sollicitaties, trainingen, sollicitatiegesprekken en werkplekbeoordelingen.
 • Netwerken
  Het helpen van cliënten bij het opbouwen en onderhouden van professionele netwerken en contacten in de industrie.
 • Skill Enhancement
  Indien nodig kan een re-integratiecoach ook helpen bij het verbeteren van de vaardigheden en competenties van de cliënt om hun kansen op werk te vergroten.

Re-integratiecoaches kunnen werkzaam zijn bij overheidsinstanties, particuliere bedrijven of non-profitorganisaties. Ze spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen en begeleiden van mensen op hun weg naar (her)intreding in de arbeidsmarkt, met als uiteindelijk doel het vergroten van de kansen op succesvolle en duurzame werkgelegenheid.

Bekijk alle Re-integratiecoaches


Relatiecoach

Relatietherapie helpt u relatieproblemen te overwinnen. Leer uzelf en uw partner kennen om problemen op te lossen en toch samen verder te kunnen gaan. De relatiecoach helpt in dit proces.

Bekijk alle Relatiecoaches


Rouwcoach

Een Rouwcoach coacht mensen gedurende een rouwproces. Hoe om te gaan met het overlijden van een dierbare en het verwerken van verdriet? Onverwerkt verdriet kan een blokkade vormen in het dagelijks functioneren van mensen. Het kan daarnaast het aangaan en onderhouden van (nieuwe) relaties in de weg zitten. Afscheid en verlies en de verwerking daarvan staat centraal.

Bekijk alle Rouwcoaches


Seniorencoach

Een steeds grotere groep in Nederland mag zich rekenen tot de 'senioren'. Natuurlijk ontstaat daarmee de vraag, wie is en wanneer ben je een 'senior'? Daar gelden verschillende definities voor. In de regel worden vaak personen aangeduid vanaf 60 jaar. Echter, in de sport en reisbranche gelden hele andere normen.

De seniorencoach is iemand die anderen mensen coacht of begeleidt die vaak op een leeftijd komen (de een eerder dan de ander) en een steeds grotere mate van hulp van anderen kunnen gebruiken. Dit kan zijn bij het dagelijks leven, de financiën op orde houden, Social Media, internet, vervoer, woonhuisvesting, etc. Een uitzondering hierop is de mantelzorger. Dit is vaak iemand die uit de directe omgeving van de Senior deze persoon onbezoldigd bijstaat.

Bekijk alle Seniorencoaches


Slaapcoach

Een "slaapcoach" is een professional die mensen begeleidt en ondersteunt bij het verbeteren van hun slaapgewoonten en het oplossen van slaapproblemen. Slaapcoaching is een groeiend vakgebied dat zich richt op het bevorderen van gezonde slaappatronen en het aanpakken van slaapstoornissen om de kwaliteit en duur van de slaap te optimaliseren.

De rol van een slaapcoach is om individuen te helpen bij het identificeren van de oorzaken van hun slaapproblemen en het ontwikkelen van gepersonaliseerde strategieën en technieken om beter te slapen.

Enkele van de taken en verantwoordelijkheden van een slaapcoach zijn:

 • Evaluatie van slaapgedrag
  De coach voert een grondige beoordeling uit van het slaappatroon van de persoon, inclusief slaaptijden, slaapomgeving en dagelijkse gewoonten die van invloed kunnen zijn op de slaap.
 • Advies over slaaphygiëne
  De coach biedt richtlijnen en advies over gezonde slaaphygiëne, zoals het bevorderen van een ontspannen slaapomgeving, een consistente slaaproutine en het vermijden van stimulerende activiteiten voor het slapengaan.
 • Gedragsverandering en slaaptechnieken
  De slaapcoach helpt bij het aanleren van ontspanningstechnieken, ademhalingsoefeningen en andere strategieën om het inslapen te vergemakkelijken en het verbeteren van de slaapkwaliteit.
 • Omgaan met slaapproblemen
  De coach ondersteunt individuen bij het aanpakken van slaapstoornissen zoals slapeloosheid, slaapapneu, rusteloze benen syndroom en andere slaapgerelateerde problemen.
 • Terugvalpreventie
  De coach helpt bij het ontwikkelen van strategieën om terugval te voorkomen en de geleerde slaaptechnieken op de lange termijn te behouden.

Het uiteindelijke doel van een slaapcoach is om mensen te helpen een gezond en consistent slaappatroon te ontwikkelen, wat bijdraagt ​​aan hun algehele welzijn, energieniveau, stemming en prestaties overdag. Slaapcoaching kan een waardevolle ondersteuning zijn voor mensen die moeite hebben met slapen en kan helpen om slaapproblemen op een natuurlijke en holistische manier aan te pakken.

Het is belangrijk op te merken dat een slaapcoach geen medische behandelaar is en geen diagnose kan stellen of medische behandeling kan voorschrijven, maar in plaats daarvan aanvullende ondersteuning kan bieden voor gezonde slaapgewoonten en slaapproblemen. Bij ernstige slaapproblemen is het raadzaam om een arts of een specialist in slaapgeneeskunde te raadplegen.

Bekijk alle Slaapcoaches


Sportcoach

Meestal betreft het sportieve prestaties. De coach helpt zijn coachee (of zijn groep coachees in geval van teamsport) bij het bereiken en behouden van een optimale conditie. Daartoe ontwerpt de coach (al dan niet met behulp van een trainer) een specifiek coachingsprogramma, dat kan bestaan uit oefeningen, een dieet, een verandering in het gedrag van zijn coachee of een combinatie daarvan. De sportcoach moet zich dus verdiepen in zijn coachee om te kunnen bepalen welke methode het meeste effect heeft.

Bekijk alle Sportcoaches


Stottercoach

Een stottercoach is een professionele begeleider die individuen helpt bij het omgaan met stotteren en het verbeteren van hun communicatievaardigheden. Deze coach heeft expertise in het begrijpen van stotteren en de impact ervan op het leven van mensen. Een stottercoach biedt individuele begeleiding en ondersteuning aan mensen die stotteren en helpt hen bij het ontwikkelen van technieken om hun spraak te verbeteren en hun zelfvertrouwen te vergroten.

De stottercoach kan verschillende methoden en technieken aanreiken om mensen te helpen hun stotteren te beheersen, zoals ademhalingsoefeningen, ontspanningstechnieken, spraakpatroon aanpassingen, en het opbouwen van zelfacceptatie en zelfvertrouwen. De coach kan ook helpen bij het aanpakken van emotionele en psychologische aspecten die verband houden met stotteren, zoals angst voor spreken in het openbaar of sociale isolatie.

Het doel van een stottercoach is om mensen te ondersteunen bij het verbeteren van hun communicatievaardigheden, het vergroten van hun zelfvertrouwen en het bevorderen van een positieve houding ten opzichte van hun spraak.

Het is belangrijk op te merken dat een stottercoach geen vervanging is voor professionele spraaktherapie, maar kan een waardevolle aanvulling zijn op het ondersteunen van mensen die stotteren. Een stottercoach werkt vaak samen met cliënten om doelen te stellen en ondersteunt hen bij het nemen van stappen richting verbetering en zelfontplooiing.

Bekijk alle Stottercoaches


Studentencoach

Een studentencoach coacht studenten met alle mogelijke vraagstukken waar een student mee in aanraking komt en hulp bij nodig heeft. Dit heeft niet alleen betrekking op studeren, maar ook op de dagelijkse beleving van studenten, bijvoorbeeld: sociale omgangsvorming, eenzaamheid, keuzes maken, sexualiteit, ouder-kindrelatie, gezondheid en sport, financiën en huisvesting.

Bekijk alle Studentencoaches


Studiekeuzecoach

Een "studiekeuzecoach" is een professional die mensen begeleidt bij het maken van een weloverwogen en passende studiekeuze voor hun toekomstige onderwijs- en loopbaantraject. Studiekeuzecoaching is vooral waardevol voor studenten die voor een belangrijke beslissing staan, zoals het kiezen van een studierichting na de middelbare school of het overwegen van een carrièreswitch. De rol van een studiekeuzecoach is om individuen te helpen bij het identificeren van hun interesses, sterke punten, persoonlijke waarden en doelen. Ze begeleiden de persoon bij het verkennen van verschillende studie- en carrièremogelijkheden, en helpen hen inzicht te krijgen in welke richting het beste bij hen past.

Enkele taken en verantwoordelijkheden van een studiekeuzecoach zijn:

 • Gesprekken en assessments
  De coach voert gesprekken met de persoon en kan gebruikmaken van assessments en tests om inzicht te krijgen in de interesses, persoonlijkheid en vaardigheden van de persoon.
 • Opleidings- en beroepsverkenning
  De coach helpt bij het onderzoeken van verschillende studiemogelijkheden, opleidingen, universiteiten en beroepen om een breed scala aan opties te verkennen.
 • Advies en begeleiding
  De coach biedt advies, begeleiding en informatie over de studieprogramma's, loopbaantrajecten en mogelijke uitdagingen die zich kunnen voordoen. Besluitvorming: De coach ondersteunt de persoon bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het formuleren van een studie- of carrièreplan dat past bij hun individuele behoeften en doelen.

Het uiteindelijke doel van een studiekeuzecoach is om de persoon te helpen een studie- of carrièrekeuze te maken waar ze gemotiveerd en enthousiast over zijn, wat hun kansen op succes en tevredenheid vergroot in hun toekomstige academische en professionele leven.

Het is belangrijk op te merken dat een studiekeuzecoach geen beslissingen voor de persoon neemt, maar hen begeleidt bij het proces van zelfontdekking en studiekeuze.

Bekijk alle Studiekeuze coaches


Taalcoach

Een Taalcoach helpt met het ontwikkelen en leren van de - veelal - Nederlandse taal. Dit gebeurt regelmatig als vrijwilliger maar ook in betaalde vorm kan deze vorm van coaching voorkomen. Een variant op de taalcoach is De gebarentaal coach. Via deze specifieke vorm van coaching wordt u gecoacht in het beheersen van gebarentaal.

Bekijk alle Taalcoaches


Talentencoach

Een "talenten coach" is een professional die zich richt op het identificeren, ontwikkelen en maximaliseren van de natuurlijke talenten en sterke punten van individuen. Het uitgangspunt van talentencoaching is dat elk individu unieke talenten heeft, dat wil zeggen natuurlijke aanleg en vaardigheden waarin ze van nature goed zijn of gemakkelijk kunnen excelleren.

De rol van een talentencoach is om mensen te helpen hun talenten te ontdekken en deze in te zetten om hun persoonlijke en professionele doelen te bereiken. De coach werkt nauw samen met de cliënt om inzicht te krijgen in hun talenten en sterke punten door middel van verschillende assessments, observaties en gesprekken. Vervolgens helpt de coach hen deze talenten te begrijpen, te waarderen en te ontwikkelen.

Een talentencoach kan ook helpen bij het integreren van deze sterke punten in verschillende aspecten van het leven, zoals carrière, relaties, persoonlijke groei en leiderschap.

Door te focussen op de talenten van een persoon, kunnen ze effectiever en met meer voldoening werken, en kunnen ze zich beter richten op wat hen uniek maakt.

Het doel van talentencoaching is om individuen te helpen hun potentieel te maximaliseren, hun zelfvertrouwen te vergroten en hun prestaties en welzijn te verbeteren door te bouwen op hun natuurlijke aanleg en unieke kwaliteiten.

Bekijk alle Talentencoaches


Teamcoach

De coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Deze vorm van coaching, teamcoaching, is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.

Bekijk alle Teamcoaches


Training en Ontwikkeling

Training en ontwikkeling geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid.

Bekijk alle Coaches voor Training en Ontwikkeling


Traumacoach

Een traumacoach is een professionele begeleider die individuen helpt bij het omgaan met traumatische ervaringen en het bevorderen van herstel. Deze coach heeft expertise in het begrijpen van trauma en de impact ervan op het leven van mensen. Een traumacoach ondersteunt cliënten bij het verwerken van hun trauma en helpt hen bij het ontwikkelen van veerkracht en het omgaan met de gevolgen van de traumatische gebeurtenis.

Een traumacoach kan verschillende methoden en technieken gebruiken om mensen te helpen bij het verwerken van hun trauma, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), en mindfulness-oefeningen. De coach biedt ook emotionele steun en begeleiding tijdens het herstelproces.

Het doel van een traumacoach is om mensen te helpen hun trauma te begrijpen en te verwerken, en om hen te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw leven na de traumatische ervaring.

Het is belangrijk op te merken dat een traumacoach geen vervanging is voor professionele therapie of medische behandeling, maar kan een waardevolle aanvulling zijn op het ondersteunen van mensen die te maken hebben gehad met trauma. Een traumacoach werkt vaak samen met cliënten om doelen te stellen en ondersteunt hen bij het nemen van stappen richting herstel en het bereiken van een gezonder emotioneel welzijn.

Bekijk alle Traumacoaches


Verslavingscoach

Een "verslavingscoach" is een professionele begeleider die mensen helpt bij het omgaan met en overwinnen van verslavingsproblemen. Verslaving verwijst naar een chronische aandoening waarbij een persoon afhankelijk is geworden van een bepaalde stof (zoals alcohol, drugs, nicotine) of gedrag (zoals gokken, internetgebruik) dat schadelijke gevolgen heeft voor hun gezondheid, relaties, werk of andere aspecten van het leven.

De rol van een verslavingscoach is om individuen te ondersteunen bij het herstellen van verslavingen en het opbouwen van een gezond, gebalanceerd leven.

Hier zijn enkele van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een verslavingscoach:

 • Beoordeling en doelstellingen
  De coach werkt samen met de persoon om hun verslavingsprobleem te begrijpen, individuele doelen te stellen en een persoonlijk behandelplan op te stellen.
 • Motivatie en support
  De coach moedigt de persoon aan en biedt de nodige steun tijdens het herstelproces, aangezien dit vaak uitdagend kan zijn.
 • Gedragsverandering
  De coach helpt bij het identificeren van ongezonde gewoonten en patronen die verband houden met verslaving en begeleidt bij gedragsverandering om gezondere keuzes te maken.
 • Terugvalpreventie
  De coach ondersteunt de persoon bij het ontwikkelen van strategieën om terugval te voorkomen en met moeilijke situaties om te gaan.
 • Verwijzingen
  Indien nodig kan de verslavingscoach de persoon doorverwijzen naar andere professionals of behandelingsprogramma's voor gespecialiseerde zorg.

Het doel van een verslavingscoach is om individuen te helpen een leven zonder verslaving te leiden, hun gezondheid en welzijn te verbeteren en positieve veranderingen in hun leven aan te brengen. Verslavingscoaching kan een waardevolle aanvulling zijn op formele behandelingen, therapieën en ondersteuningsgroepen, en kan helpen bij het opbouwen van veerkracht en het herstelproces.

Het is belangrijk op te merken dat een verslavingscoach geen vervanging is voor medische behandeling, maar een aanvullende ondersteuning kan bieden in het herstelproces.

Bekijk alle Verslavingscoaches


Verslavingscoach Alcoholisme

Een alcoholverslavingscoach is een professionele begeleider die individuen helpt bij het omgaan met alcoholverslaving en het bevorderen van herstel en soberheid. Deze coach heeft expertise in het begrijpen van verslaving en de impact ervan op het leven van mensen. Een alcoholverslavingscoach biedt individuele begeleiding en ondersteuning aan mensen die worstelen met een verslaving aan alcohol.

De alcoholverslavingscoach kan verschillende technieken en strategieën aanreiken om mensen te helpen bij het omgaan met hun verslaving, zoals het ontwikkelen van copingmechanismen, het aanleren van gezonde manieren om met stress en emoties om te gaan, en het bevorderen van zelfbewustzijn en zelfreflectie.

Het doel van een alcoholverslavingscoach is om mensen te ondersteunen bij het verminderen van alcoholgebruik, het opbouwen van een gezond en evenwichtig leven zonder alcohol, en het bevorderen van herstel en welzijn. Een alcoholverslavingscoach kan ook helpen bij het aanpakken van onderliggende problemen die kunnen bijdragen aan de verslaving, zoals traumatische ervaringen, depressie, angst, en relatieproblemen.

Het is belangrijk op te merken dat een alcoholverslavingscoach geen vervanging is voor professionele behandeling of therapie, maar kan een waardevolle aanvulling zijn op het ondersteunen van mensen bij hun herstelproces. Een alcoholverslavingscoach werkt vaak samen met cliënten om doelen te stellen en ondersteunt hen bij het nemen van stappen richting herstel en een gezonder, alcoholvrij leven.

Bekijk alle Verslavingscoaches Alcoholisme


Vitaliteitscoach

Een specialisatie in Gezondheidscoaching vormt de Vitaliteitscoach. Centraal staat rust, ontspanning en vermindering van stress. Het bevorderen van uw fysieke en mentale vrijheid in uw dagelijks leven om zo ten volste uw potentieel te kunnen benutten. Voeding en beweging zullen ook zeker tijdens het coachen aan de orde komen.

Bekijk alle Vitaliteitscoaches


Voedingscoach

Een voedingsdeskundige is deskundig op het gebied van voeding. Een voedingscoach begeleid coachees bij het in controle komen van gewicht, of dit nu aankomen of afvallen is. Tevens kan een voedingscoach advies geven aan mensen die chronisch ziek zijn en daardoor een aangepast dieet moeten hebben. De Voedingscoach bekijkt het huidige voedingspatroon en analyseert en adviseert een aangepast voedingspatroon. Het stimuleren om gezond te eten, te bewegen en andere levensstijl hoort bij de adviserende rol van de voedingscoach.

Bekijk alle Voedingscoaches


Vrijwilligerscoach

Een vrijwilligerscoach is een bijzondere vorm van coaching. Het is evenals de mantelzorger iemand die onbezoldigd zijn of haar coachdiensten aanbiedt. Deze vorm van coaching gaat van lokaal niveau - zoals de wijkcoach - tot aan internationaal niveau. Hierbij stelt de coach zijn diensten beschikbaar om instanties, personen of (startende) bedrijven in het buitenland te ondersteunen. Dit is vaak in de achtergestelde of nog te ontwikkelen gebieden in de wereld.

Bekijk alle Vrijwilligerscoaches


Vrouwencoach

Vrouwencoaches zijn coaches die -- de naam zegt het al -- zich toeleggen op het coachen van vrouwen. Veel vrouwen voelen zich prettiger om gecoacht te worden door een vrouw dan door een man. Alleen al het feit dat een man en vrouw fysiek verschillen maakt het voor sommige vrouwen prettig om door een vrouw te worden gecoacht. Zij kan zich vaak beter verplaatsen in de situatie van de vrouwelijke coachee.

Bekijk alle Vrouwencoaches


Wandelcoach

Een speciale techniek en manier van coachen die steeds meer aan populariteit wint is wandelcoachen. Als het even kan, dan gaan de coach en coachee naar buiten. Tijdens wandelingen door de natuur zullen momenten van stilte en gesprek zich afwisselen. Een rustige omgeving, dicht bij de natuur met een moment om echt tot rust en jezelf te komen.

Bekijk alle Wandelcoaches


Zakelijke coach

Een zakelijke coach is een professionele begeleider die individuen, teams of organisaties ondersteunt bij het behalen van zakelijke doelen, het ontwikkelen van professionele vaardigheden en het vergroten van hun zakelijk succes. Deze coach heeft expertise in zakelijke en leiderschapsaspecten en kan verschillende zakelijke uitdagingen en vraagstukken aanpakken.

Een zakelijke coach biedt individuele coaching aan ondernemers, managers, leidinggevenden of werknemers om hen te helpen hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren, hun prestaties te optimaliseren, en hun persoonlijke en professionele doelen te bereiken. De coach kan ook teamcoaching bieden om de samenwerking en productiviteit binnen teams te bevorderen.

Het doel van een zakelijke coach is om individuen en organisaties te ondersteunen bij het identificeren van hun sterke punten en ontwikkelingsgebieden, het ontwikkelen van strategieën om uitdagingen aan te pakken, en het bevorderen van groei en succes in het zakelijke domein.

Een zakelijke coach kan verschillende technieken en methoden gebruiken, zoals persoonlijke coachinggesprekken, assessments, workshops en trainingen.

Het is belangrijk op te merken dat een zakelijke coach geen consultant is die specifieke zakelijke adviezen geeft, maar eerder een begeleider die de cliënten ondersteunt bij het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen oplossingen en strategieën.

Bekijk alle Zakelijke coaches


Zorgcoach

De belangrijkste taak van een zorgcoach is het helpen en organiseren van de hulp die een coachee nodig heeft. De coach begeleidt de coachee bij alle aspecten van de hulp bij zorg. Zowel hele praktische dingen als financiële zaken.

Zeker in een steeds digitalere en snellere wereld, met constant wijzigende regels is het ondersteunen met hulp steeds meer nodig. Een zorgcoach helpt je graag bij al deze onderwerpen en begeleid je bij het aanvragen en regelen van zorg.

Bekijk alle Zorgcoaches


Zwangerschapscoach

Een onderdeel binnen Gezondheidscoaching is coaching bij zwangerschap. Hierbij ligt de nadruk op het welzijn van de vrouw en het ongeboren kind tijdens de zwangerschap en het vinden van de balans in lichaam en geest.

Enkele vragen waar u bijvoorbeeld in gecoacht kunt worden zijn:

 • Hoe ga ik om met de druk van mijn werk?
 • Bent u bang voor de bevalling?
 • Hoe kan ik genieten van en tijdens mijn zwangerschap?

Bekijk alle Zwangerschapscoaches


ZZP coach

Een "ZZP coach" is een coach die gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen van zelfstandige professionals, oftewel ZZP'ers (Zelfstandige Zonder Personeel). ZZP'ers zijn individuen die hun eigen bedrijf runnen en zelf verantwoordelijk zijn voor het leveren van producten of diensten aan hun klanten zonder dat ze in loondienst zijn bij een werkgever.

De rol van een ZZP coach is om ZZP'ers te helpen bij verschillende aspecten van hun ondernemerschap, zoals:

 • Zakelijke strategie
  De coach kan ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van een heldere zakelijke strategie, doelen en actieplannen om de groei en het succes van het bedrijf te bevorderen.
 • Marketing en branding
  Een ZZP coach kan advies geven over effectieve marketingtechnieken, het opbouwen van een merkidentiteit en het aantrekken van de juiste doelgroep.
 • Financiën en boekhouding
  De coach kan helpen bij het begrijpen en beheren van financiële aspecten van het bedrijf, zoals budgettering, prijsstelling, facturering en boekhouding.
 • Time-management en productiviteit
  Een ZZP coach kan technieken en strategieën aanreiken om de tijd efficiënt te gebruiken en productief te blijven.
 • Persoonlijke ontwikkeling
  Naast zakelijke aspecten kan een ZZP coach ook aandacht besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van de ZZP'er, zoals zelfvertrouwen, besluitvorming en stressmanagement.

Het doel van een ZZP coach is om de zelfstandige professional te ondersteunen bij het bereiken van zijn of haar zakelijke doelen, het vergroten van het succes van het bedrijf en het creëren van een evenwicht tussen werk en leven. De coach fungeert als een vertrouwde adviseur en motivator om de ZZP'er te helpen groeien en bloeien als ondernemer.

Bekijk alle ZZP coachesBronnen: Wikipedia, Laudius.nl, Coaching voor Mij